Van mijn oom kreeg ik kortgeleden de vraag om mijn mening inzake de corona-ziekte en de maatregelen eromheen te nuanceren. Dat begreep ik goed want ik behoor samen met mijn lief tot de nadrukkelijke tegenstanders van de maatregelen. Tot die categorie zijn we gaan behoren door ons van meet af aan dagelijks in deze materie te verdiepen; tot nu toe nam dit honderden uren in beslag. Dit hebben we gedaan omdat we het onbeschrijfelijk vinden wat er al gebeurd is en waar het toe leidt als er geen drastische veranderingen komen.

Al schrijvende merkte ik dat het me, om een heldere nuancering op papier te zetten, niet in tien zinnen lukte. Ook niet in twintig. Toen dacht ik: als ik er in slaag om dit goed aan de dierbare mensen om mij heen uit te leggen deel ik het ook met mijn netwerk. Dit doe ik omdat ik het van levensbelang acht dat we met z’n allen ons inzetten voor de handhaving van de rechten van de mens. Die zijn nu in het geding en dat gaat me enorm aan het hart. We dienen en masse neen te zeggen tegen hetgeen er momenteel gebeurt.

Ter onderbouwing van mijn betoog tref je via deze link een lijst aan van deskundigen en wetenswaardigheden die mijn lief en ik in de afgelopen maanden heb beluisterd of gelezen.

Het lezen van onderstaand betoog vraagt van jou meer dan tien minuten. Dus neem even de tijd. Ik deel het met je omdat ik hoop dat je er wat aan hebt. Deel het ook gerust met anderen.


Sinterklaas voor volwassenen

Het nu met elkaar eens zijn is voor jou en mij van levensbelang

Veel mensen die òf de huidige corona-virus-ziekte hebben (gehad) of mensen kennen die het hebben dan wel hebben gehad redeneren dat de maatregelen echt wel terecht zijn. Ik beweer dat dit een denkfout is.

Ik beweer niet dat deze ziekte niet bestaat. Uit mijn omgeving weet ik dat deze ziekte heel naar kan zijn en dat het herstel heel lang op zich kan laten wachten en misschien niet eens voor de volle 100%. Dat kan hartstikke onaangenaam zijn voor mensen die dit treft, zeker. De meeste mensen die ziek worden herstellen gelukkig weer. Het gegeven wil dat het overgrote deel van de mensen die besmet raken helemaal niet ziek worden. Dan hebben we het over 75%. Die mensen merken er weinig tot helemaal niets. Ja, zeggen sommigen dan, die mensen zorgen er nou juist voor dat anderen besmet raken. Ja, zo kun je redeneren. Je kunt ook concluderen dat de meeste mensen die dit corona-virus in zich dragen, er niks van merken. Zo merken de meeste mensen evenmin iets van de andere 60 coronavirussen die er bestaan en die jij en ik vermoedelijk al jaren met ons meedragen. Want zo is het met alle virussen waarvan wij mensen drager zijn. We zijn namelijk één groot vat vol virussen en bacteriën; daar komen we uit voort. Natuurlijk, als de disbalans in ons virus- en bacteriënhuishouden te groot is, maakt het lichaam dit kenbaar door wat we ziekte noemen. Deze disbalans ontstaat door stress: fysieke, emotionele, (morfo)genetische en mentale stress. Stress is een reactie op iets.

Lijst van mogelijke stressoren
•  nare en traumatische gebeurtenissen en/of ervaringen
•  langdurig zitten of staan
•  te weinig beweging
•  topsport bedrijven
•  luchtvervuiling zowel buiten als binnenshuis
•  synthetische, chemische en geraffineerde stoffen binnenkrijgen
•  medicatie (de 3e doodsoorzaak), vaccinaties behoren tot medicatie
•  (langdurige) oververmoeidheid
•  werk wat je niet leuk vindt
•  eenzaamheid
•  te weinig en/of ongezonde sociale relaties
•  verhuizen, scheiden, faillissement, dood van iemand die je lief hebt
•  te weinig geld hebben om makkelijk in je basisbehoeften te voorzien
•  armoede
•  financiële zorgen
•  zich zorgen maken überhaupt
•  gebrek aan zelfvertrouwen ergo onzekerheid
•  geuite woede en agressie; zowel bij de agressor als bij de ontvanger
•  ingehouden woede en agressie
•  zich irriteren, geuit en ongeuit
•  lichamelijke pijn
•  ongezond eten en drinken
•  te weinig zuiver water drinken
•  straling zoals 4G, 5G, wifi, bluetooth, elektromagnetische, röntgen etc.
•  vrijheid beperkende maatregelen
•  morfogenetische herinneringen in de familie
•  en natuurlijk angst in welke vorm en waarvoor dan ook.

Vul de lijst gerust zelf aan. Al dit en meer zijn stressoren voor lichaam en geest. Mensen wier weerstand door een verzwakt immuunsysteem, veroorzaakt door een teveel van deze stressoren, laag is, hebben een grotere kans dat welk virus dan ook hun lichaam laat rebelleren en het ziek maakt. Wat mij betreft verklaart dit overigens net zo goed de enorme hoeveelheid ziektes en zieke mensen überhaupt. Slechts weinig mensen zijn geheel vrij van enig fysiek mankement. Dat er nog gezonde mensen rondlopen is bijna een wonder. Hoe doen die mensen dat? In ieder geval door de hoeveelheid stressoren te verminderen. Een gezonde lifestyle is daar één van, doch slechts één. Het kan niet voorkomen dat iemand ziek wordt en ooit dood gaat.

De gevolgen van de maatregelen in relatie tot ziek worden en sterven
Ja, er zijn mensen die sterven met als diagnose corona-virus. Dit zijn bovenal mensen ouder dan 70. Zoals gezegd vitaal en gezond zijn speelt een grote rol. De meeste ouderen boeten hierop in. Zij hebben al uiteenlopende fysieke mankementen. De aan dit corona-virus toegeschreven doden die jonger zijn dan 70 hadden eveneens een of meerdere ziektes onder de leden. Hoog scoren: hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, chronische longziektes en/of diabetes. Het overgrote deel van hen bleek bovendien nog eens te zwaar. Kinderen onder de negen sterven er helemaal niet aan en daarboven met hoge uitzondering.

Maar goed, sterven mensen nou aan het corona-virus of aan een toch al te zwakke fysieke en/of psycho/emotionele gezondheid? Elk jaar sterven er in Nederland tussen de 200 en 9000 mensen door griep; zowel tijdens als buiten een griepgolf. Dit verschilt per jaar. De verschillen zijn blijkbaar groot. De meeste mensen die sterven kregen die griep bovenop slijtage door ouderdom dan wel bovenop één dan wel meerdere ziektes. Daar is dit corona-virus geen uitzondering op. Sterf je dan aan de griep of aan het corona-virus? Het is toch geen logische gevolgtrekking om te beweren dat het virus de boosdoener is. Het was de druppel die de emmer deed overlopen. Het was het laatste zetje, ja. Maar niet anders. Denken we nou echt dat welke maatregel dan ook zij die gestorven zijn nog veel langer in leven zou hebben gehouden?

Natuurlijk is het heel vervelend als je je ziek voelt en niet kunt doen wat je graag zou willen doen. Natuurlijk kun je je lange tijd heel verdrietig voelen als iemand die je liefhebt sterft. Natuurlijk wil iedereen gezond en gelukkig zijn. Maar zo is het leven niet. We worden ziek, de een meer dan de ander en we gaan allemaal dood, zonder enige uitzondering. Daar valt niets aan te doen.

Aan het momentane corona-virus sterven naar ik vond 3,4% van dezelfde doelgroep als waar anders 1% van overlijdt aan wat we griep of influenza noemen. Mensen die eenzaam zijn hebben een 50% hogere kans om vroegtijdig te sterven dan mensen met gezonde sociale relaties. Als er nou één doelgroep geïsoleerd was en is van familie en vrienden zijn het wel ouderen in verzorgingstehuizen en mensen in GGZ-instellingen. Terwijl, zo werd gezegd, vanuit de regering de lockdown en de maatregelen zijn ingesteld om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Waartegen?

De lockdown maatregelen hebben gezorgd voor een exponentiële toename van agressie binnen gezinnen en instellingen, tegen ambtenaren, politie, in het openbaar vervoer, van politie tegen burgers, op sociale media; kortom, in alle geledingen van de samenleving. Je kunt het overal vinden als je erop zoekt. Percentages heb ik nog niet kunnen vinden. Lijkt me ook moeilijk meetbaar en kwantificeerbaar; waar moet je beginnen.

Dan de financiële gevolgen. Wereldwijd dus ook Nederland zit in de zoveelste economische crisis. Deze is alleen vele malen groter. Het is een crisis die wordt vergeleken met de Weimar-crisis (1932). Zowel kleine als grote bedrijven verliezen hun omzet en velen zullen failliet gaan. Grote en sommige kleinere internetbedrijven uitgezonderd. Want ja, daar kun je ‘veilig’ kopen, althans zolang er nog voldoende mensen zijn die geld op hun bankrekening hebben staan. Werknemers net zo goed als zzp’ers waar dan ook in de wereld verliezen hun betaalde werk. De Nederlandse staatsschuld steeg tussen februari en 31 juli van dit jaar met 61 miljard euro naar 385 miljard. Wie zal dat betalen, lieve zoete Gerritje, als er geen inkomsten meer zijn? En als er wel inkomsten zijn? Het crashen van vele banken en bedrijven is onvermijdelijk naar de meeste deskundigen inschatten. Lijkt me logisch. Misschien gaat het allemaal meevallen. De mens is tenslotte vindingrijk en wie weet welke wonderen er zich zullen aandienen. Of is dit een illusie?

Nou geef ik niks om het crashen van de consumptiemaatschappij. Dat is dan meteen het perfecte moment om het basisinkomen te introduceren. Maar goed, nu is er kans dat alles wat mensen zoals jij en ik voor normaal hielden, niet meer normaal zal worden geacht. Mogelijk heb je dit nog niet in de gaten. Lees dan tot het einde en luister en lees alles wat ik in deze link met je deel. Het geeft niks als je na het lezen van mijn betoog en het beluisteren en lezen van alles wat er in de bijlage is opgenomen, nog steeds meent dat hoe je nu denkt, je het bij het rechte eind hebt. Maar je kunt nooit meer zeggen: ‘ich habe es nicht gewusst’.

Wat is er normaal aan het nieuwe normaal?
Mondkapje overal op behalve thuis, 1,5 meter afstand bewaren tussen jezelf en iemand anders, verplichte vaccinatie, vaccinatiepasje, reisverboden, politie-invallen en quarantaine met boetes of zelfs gevangenisstraf als je niet meedoet.

Dit is alles behalve normaal
Hoezo? Dat zal ik je vertellen

1. Verschillende wetenschappelijke onderzoekers hebben aangetoond dat het dragen van een mondkapje het verspreiden van bacteriën en virussen niet tegengaat. Dit geldt overigens ook voor het dragen van mondkapjes tijdens operaties.

2. We weten dat het huidige corona-virus net als vele andere virussen wordt verspreid via zogenaamde aerosol’s en niet via wat er mogelijk op de handvatten van winkelwagentjes zit of andere door mensenhand aangeraakte producten. Aerosol’s zijn ini-mini partikels die zich via de lucht verspreiden en in druppeltjes zitten die worden uitgestoten als we niezen, hoesten, proesten en uitademen. Dit is inmiddels zowel door de WHO en dientengevolge door het RIVM als zodanig erkend.

Weet je wat dat betekent? De suggestie wordt gewekt dat je dit corona-virus binnen kunt krijgen doordat iemand meer of minder dichtbij in je gezicht niest, hoest of proest. Sorry, vergeef me de vraag: wanneer heeft iemand voor de laatste keer in je gezicht geniest, gehoest of geproest? Van oudsher is dat een collectief geconditioneerd not done, voor zover ik weet. Los van dat het per abuis kan gebeuren. Hand voor je mond als je hoest of niest zei m’n moeder vroeger. Doen de meeste mensen dan ook braaf.

Voorts is er grotere kans op besmetting, wat volstrekt niet impliceert dat je vervolgens ziek wordt, wanneer je langdurig in een slecht geventileerde ruimte bent. Dit was vroeger al zo en het is nog steeds zo, daar is dit corona-virus geen uitzondering op. Mijn eerste man had eind jaren ’90 al bij zichzelf ontdekt dat hij steeds ziek werd als hij zich tijdens een verkoudheids- en/of griepgolf in gesloten ruimtes begaf met veel mensen; bijeenkomsten, concertzalen, volle treinen enz.

Ontzettend logisch natuurlijk als je bedenkt dat je in dat soort ruimtes, bovenal de lucht inademt die we samen met anderen net hebben uitgeademd, zonder dat deze ververst wordt met frisse lucht. Denk bovendien aan alle geairconditionde bedrijfs- en kantoorpanden waardoor we, lang vóór het corona-virus al met het sick building syndrome (SBS) te maken hadden. De doorsnee airco-installaties zorgen niet voor kwalitatief hoogwaardige lucht waar de schadelijke partikels voldoende uitgefilterd zijn. Slecht geventileerde ruimtes vind je overal, zowel bij mensen thuis als in supermarkten, kroegen, kantoren, verzorgingstehuizen enz. Het verbaast me altijd dat de meeste mensen met hun ramen en deuren dicht blijken te slapen. Hoezo frisse lucht? Hoezo uitgeslapen wakker worden?

Het blijkt dat de meeste mensen besmet raken en ziek worden nadat ze langere tijd in een slecht geventileerde ruimte met veel mensen zijn geweest. Dat kan niemand verrassen. Maurice de Hond heeft dit als analyticus en statisticus via uitgebreide en zorgvuldige deductie vastgesteld. Reeds begin april heeft hij dit in Nederland aan de grote klok gehangen. Hij heeft het in zijn interviews en stukken over dramatisch verhoogde besmetting tijdens super-spreading events in gesloten ruimtes.

We ademen per dag ongeveer 20.000 keer in en uit waarbij we 12.000 liter (12 kubieke meter) lucht inademen. Het meeste van onze tijd verblijven we in veelal afgesloten ruimtes. Een kubieke meter lucht kan binnenshuis tot 20 miljoen partikels (stof, fijnstof, allergenen, bacteriën, pollen, schimmels, virussen, etc.) bevatten. Dit is tot twintig keer zoveel als buitenshuis bij een kruispunt en tot tweehonderd keer zoveel als aan zee.

Naast die grote variatie aan partikels die in de lucht zwermen ademen we 21% zuurstof, 78% stikstof en 0.03% kooldioxide in. De lucht die we uitademen bevat 78% stikstof, 16% zuurstof en 5,6% kooldioxide. Ons lichaam gebruikt dus 5% zuurstof, dat wordt binnen in het lichaam gebruikt. Daarvoor in ruil stoot het vervolgens weer 5,6% kooldioxide uit. Tja, ook wij mensen dragen dus bij aan de luchtvervuiling. Maar goed, waar blijven die partikels, waaronder stof, fijnstof, allergenen, bacteriën, pollen, schimmels, virussen e.d.? Precies, daar blijft een groot deel van binnen. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Ademen met mondkapje op vermindert aantoonbaar de hoeveelheid verse zuurstof en de Co2 inname vermeerdert. Dat is geen rocket-science. Ervaar zelf het verschil tussen ademen in een bos, in de bergen, aan het strand, een stad, door een mondkapje, in een slecht of goed geventileerde- dan wel in een geairconditionde ruimte. Wat geeft je energie en wat kost energie? Waar word je dizzy, zwaar, loom, foggy of moe van en waar leef je op en neemt je energie toe? Hoe zou dat komen?

Minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark liet 29 juli, na afloop van het mondkapjesoverleg, nog eens weten dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het dragen van niet medische mondkapjes. Het is, zo zei zij, een manier om het gedrag te beïnvloeden; het is experimenteel. Oh, hoezo? Waar is dat voor nodig?
Stel je voor hoe het voor al die mensen is die voor hun werktype en/of werkplek verplicht worden de hele dag een mondkapje te dragen. De meesten doen dit omdat ze bang zijn anders hun baan te verliezen of een boete te krijgen. Ik heb dit aan velen van hen gevraagd. Op een enkele uitzondering na, vinden ze het allemaal naar. Hoe sneu is dat? En waarom, omdat de regering experimenteert met ons gedrag.

3. Als je nou toch ziek wordt van dit corona-virus zijn er middelen om je lijf te helpen de overmacht van dit virus de baas te worden. De WHO en de RIVM’s van deze wereld bestrijden echter dat dit zo is. Maar weet dat HCG, azithromycin en zink als combi werkt. Dat hoog gedoseerd vitamine C, D3 en zink werkt. En dat dr. Dieter Klinghardt al in april een protocol heeft gemaakt dat werkt. Zie bijlage. En er is meer. Het is sowieso een aanrader om voor een goede gezondheid dagelijks hoog gedoseerde vitamine C, D3 en zink in te nemen. Maar goed, waarom wil men ons nou toch doen geloven dat alleen vaccinatie ons kan redden?

4. Volgens de Italiaanse immunoloog prof. Matteo Bassetti is de kracht van het momentane corona-virus van een wilde tijger teruggegaan naar het niveau van een wilde kat. Ook ouderen gaan er niet meer dood aan, aldus Bassetti. Volgens hem komt dit juist doordat er sprake is van verspreiding.

5. PCR-testen zijn niet bedoeld en niet betrouwbaar voor het testen van virusbesmettingen. Dit heeft de in 2019 overleden uitvinder van deze test, de biochemicus en Nobelprijswinnaar Kary Mullis nog voor zijn overlijden nadrukkelijk laten weten. Mede daardoor is het onmogelijk om de besmettingsgraad vast te stellen. Dit maakt de getallen over het aantal besmettingen volstrekt onjuist, al doet het RIVM of dit wel zo is. Ofwel: hoezo testverplichting? Wie heeft daar baat bij?

6. Recentelijk hebben allerhande tandartsen laten weten dat de staat van de gebitten van mensen in rap tempo verslechtert door het langdurig dragen van mondkapjes.

7. Met een mondkapje op kun je iemands mimiek niet meer waarnemen, bijgevolg kun je niet meer inschatten met welke emotie dan wel gevoel iemand op je reageert. Doordat de stem vervormt in zo’n mondkapje hoor je minder goed wat er gezegd wordt en vervormt het geluid ook nog eens. Hoe is dat voor de communicatie?

8. Mensen die doof- dan wel slechthorend zijn worden geheel buitengesloten. Ze verstaan de ander niet meer en kunnen niet meer liplezen.

9. Je kunt iemands emoties niet meer lezen ergo begrijpen.

10. Je bent over en weer slechter verstaanbaar.

11. Mensen met astmatische issues hebben ademhalingsproblemen met een masker op. Ik overigens ook zonder enig longissue.

12. Als nummer twaalf, maar zeker niet de laatste, wil ik noemen dat de vrijheid van onze mensenrechten, met voeten in grove laarzen getreden wordt.

Hemeltje lief, dit alles kan toch niet de bedoeling zijn?

Hoe gevaarlijk zijn virussen en bacteriën eigenlijk?
Op de hele wereld leven er één nonillion bacteriën (dat is een 1 met 30 nullen), veel meer dan het aantal sterren in dit universum. Het aantal virussen is nog veel groter dan het aantal bacteriën. In een druppel zeewater zitten bijvoorbeeld meer dan één miljoen bacteriën en tien miljoen virussen. Virussen zijn daarmee de meest voorkomende biologische entiteit op aarde.
Hoe plausibel is het dan dat dit corona-virus of welk ander virus of bacterie dan ook, de mensheid gevaarlijk decimeert als we voortaan niet 1,5 meter afstand houden, geen mondkapje dragen, ons niet laten vaccineren en de mensen die ons lief zijn en anderen die onze aandacht nodig hebben niet bezoeken? Ja, bacteriën en virussen verplaatsen zich onder meer via de lucht. Lucht die we in kunnen ademen. Zelfs partikeltjes van plastic, en daar zijn er nogal wat van, verplaatsen zich anno 2020 via de lucht. Aan die plastic partikeltjes hechten zich ook virussen en bacteriën. Het plankton in de oceanen bevat al plastic-deeltjes, de vissen in de zee zitten vol met zware metalen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus ja, de lucht die we inademen is niet meer wat die geweest is. Daarin zit nogal wat luchtvervuiling, samen met virussen en bacteriën, goeie en kwade. En neen, we hebben geen idee wat de staat is van die virussen en bacteriën die we de godganselijke dag in- en uitademen, wel of niet meegereisd op bijvoorbeeld een ini-mini partikeltje plastic.

Betekent dit, dat we ons voortaan alleen nog veilig weten door 1,5 meter afstand te houden, een mondkapje te dragen en ons te laten vaccineren? Kletskoek natuurlijk. Zo je niet al zelf tot vergelijkbare conclusies was gekomen, hoop ik van harte dat de feiten en logica waarmee ik m’n betoog opbouw ook jou plausibel in de oren klinken.

Ja, je kunt ziek worden van een virus, dus ook van dit corona-virus. Ja, het kan heel naar voelen. Neen, je gaat er niet meer dood aan. Volgens artsen is het virus inmiddels al behoorlijk afgezwakt. Naar wordt gezegd: juist dankzij de verspreiding. Dat verklaart wellicht waarom het in Zweden bovengemiddeld goed gaat (zie in de bijlage: recente statistieken). De meeste kans om ziek te worden door een bacterie of virus maak je als je weerstand laag is door een teveel aan de hiervoor vermelde stressoren en je de pech hebt een forse dosis aan virussen of bacteriën binnen te krijgen. Hoe groot die dosis exact moet zijn heb ik nog niet kunnen vinden. Kansrijke plekken om een grotere dosis binnen te krijgen zijn slecht geventileerde ruimtes. Dat was vóór dit corona-virus ook al zo. Kun je het voorkomen door welke maatregelen dan ook anders dan op een onbewoond eiland te gaan wonen? NEEN.

Wij mensen zijn sociale wezens die gedijen in de onmiddellijke nabijheid van zowel andere mensen als dieren en fysiek contact. Zonder dat verkommeren we. Dus in plaats van mondkapjes en 1,5 meter afstand houden: zet de ramen open en zorg in ruimtes zonder ramen of als je ze niet open kunt zetten voor deugdelijke ventilatie- en aircosystemen. Dat zal vermoedelijk alle griep- en verkoudheidsgevallen doen dalen en dat niet alleen, het zal het algemene welbevinden ten goede komen. Vaccinaties heeft dan niemand meer nodig.

Spoedig, ik hoop vandaag nog, zal voor iedereen die het wil horen blijken dat het hele gedoe rondom dit corona-virus een morbide grap was. Net als dat Sinterklaas niet bestaat zo is dit corona-virus geen dodelijk gevaar van pandemische omvang. Het is het nooit geweest. Laat je niks wijsmaken en zorg goed voor jezelf.

Warme groet,

Arjen Luijendijk