Het corona-virus is bovenal een economisch en familiair virus

Heb jij alle voor- en nadelen van Corona, in je eigen hoofd en leven dan wel van buitenaf komend, al de revue zien passeren en/of onderzocht? Ik in ieder geval wel.

Mijn onbescheiden mening is dat het corona-virus bovenal een economisch en familiair virus is. Het veroorzaakt voor heel veel mensen (dramatische) financiële nood. In veel gezinnen neemt de agressie toe en heel wat mensen ervaren meer eenzaamheid dan voordien. Voorts voedt het alle soorten van angst.

Daarentegen herademen en gedijen moeder aarde en – natuur zichtbaar. Heerlijk. Een ander positief gevolg is dat alle voorvechters en- standers van een nieuwe, evenwichtige ecologisch/economische samenleving ook wel betekeniseconomie genoemd, hun kans schoon zien om extra impulsen hieraan te geven. Fantastisch.

Corona voor jou
Zelf hoop ik met heel m’n hart dat de Coronaprijs die nu door zo velen betaald wordt, op de langere termijn op grote schaal bijdraagt aan een progressieve, evolutionaire transformatie van mens en samenleving. Moge Corona ons duwen naar veel evenwichtigere samenlevingen waarin we met respect voor alle leven, onze planeet Aarde zullen beleven en bewonen; ergo liefdevol.

Zoals het op macroniveau functioneert, zo functioneert het op microniveau; gelijk evenredig. Zo in de hemel zo op aarde, zo in de samenleving zo in de mens; ergo jou en mij.

Maak van Corona een persoonlijke Kroning
Deze Corona-fase laat niemand ongemoeid. We leven in een door corona-maatregelen geregeerde samenleving. Het is een spannende tijd. Ben je bereid hier de mogelijk, transformerende leringen uit te trekken? Ja?

Okay. Corona betekent kroon in het Spaans. Zo kunnen jij en ik deze tijd benutten om ons te beraden op het leven ná Corona. Wat leert deze fase jou, wat brengt zij jou? Hoezeer gaat ze je helpen jezelf en je leven te transformeren? Wat ga jij anders doen ná Corona? Waar en hoe kun jij respectvoller met jezelf en andere levende wezens omgaan; liefdevoller dus?

Of te wel: hoe helpt Corona jou om een bewustere versie van jezelf te worden?

Luister niet naar de stem van de angst, maar naar de stem van de moed in jou. De oude wijze Pericles zei het al: ‘Geluk is een vrucht van de VRIJHEID. Vrijheid is op haar beurt een vrucht van de MOED’.

Zo je wilt
Als je zin en tijd hebt zou ik het pretig vinden als je jouw mijmeringen met mij wilt delen. Ik geef je daar met alle liefde reactie op.

Wanneer deze corona-tijd je helder maakt dat het tijd is voor burn-out vrije inzichten en maatregelen, om vrijer te durven leven ben je natuurlijk eveneens meer dan welkom.

Tot slot
Ik hoop van harte dat het goed gaat met jou en hen die je lief hebt. Moge Corona blijken een Kroon op jouw levenspad te zijn.