Ken je dit? Druk, druk, druk, druk, druk. De zin: ‘ik heb het druk’, komt uit bijna ieders mond rollen. Het lijkt wel of je niet meetelt als je het niet druk hebt.

Ja, veel mensen hebben het zo druk dat ze geen idee hebben hoe ze alles wat ze willen doen ook daadwerkelijk gedaan krijgen. Zowel privé als zakelijk zit de agenda bomvol met ’to do things’.

Alles moet perfect zijn
Dit alles in een poging om alles perfect voor elkaar te hebben. Want stel je voor als iets niet perfect was. Als je het niet allemaal perfect voor elkaar kreeg. En dat is een gegeven. Je krijgt niet alles perfect voor elkaar. Zo simpel is het.

De Amerikaanse bedrijfspsycholoog Tony Crabbe beschrijft het heel ontnuchterend op pagina 48 van zijn zinnige boek: ‘Nooit meer te druk’.

“Eigenwaarde en zelfvertrouwen put je niet uit perfectie, maar uit het accepteren van imperfectie. Uit het inzicht dat we niet volmaakt zijn, maar dat we, met al onze fouten goed zijn zoals we zijn. Het is niet erg als we steken laten vallen, want we zijn bekwame en waardevolle mensen. En gebreken horen daarbij.”

Alle ballen in de lucht houden
Wat dacht je waardoor mensen burn-out raken? Niet omdat ze niks te doen hebben. Niet omdat ze lui zijn. Niet omdat ze geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Integendeel de meeste mensen geraken in een burn-out omdat ze juist hun stinkende best doen om alle ballen in de lucht te houden.

Waarom? Omdat ze denken dat het zo hoort; iedereen om hen heen doet het zo. Ze weten niet beter. Ze staan er amper bij stil dat het ook anders kan. Maar voor ons allemaal ligt daaronder één en dezelfde angst: we zijn allemaal domweg bang om afgewezen te worden. Deze oerangst brengt al onze overlevingsmechanismen in stelling.

De machtige angststem
Want wat gebeurt er als je afgewezen wordt? Dan zegt de bangerik in jou: ‘dan ben ik niks’. En wat als je niks bent? Ook al slaat dat nergens op, niks zijn voelt beangstigend. Deze basisangst begeleidt velen van ons een leven lang in alles wat we doen en laten. Zolang we naar de stem van deze fictieve, desalniettemin machtige angststem luisteren, heeft zij ons bij de kladden. Zij bepaalt onze drang om alles perfect voor mekaar te willen hebben; wat perfectie dan ook moge wezen.

Ben je het al zat om naar de pijpen van deze angsthaas te luisteren? Mooi zo!