Het woord vrede herbergt etymologisch het woord vrij in zich. Vrede is als het ware een zelfstandig naamwoord voor een staat van zijn waarin je je vrij voelt; in vrede voelt met jezelf, met je omgeving en met anderen. Dit in tegenstelling tot competitie, concurrentie en. Daar is sprake van gevecht, van strijden, van de een is beter dan de ander. Met alle gevolgen van dien. We leven in een nieuwe tijd met daarin een nieuwe economie in wording en dat vraagt om het besef dat alles in wezen één is en dus gelijkwaardig aan elkaar. In de nieuwe economie gaat het dan ook over het leren om in vrede met elkaar te leven en samen te werken.

Als je je dat realiseert bestaat er geen burn-out meer. Burn-out is net zo goed het gevolg van strijd. Strijd tussen dat wat je eigenlijk wilt en dat wat je feitelijk doet. Stoppen met strijden en in vrede leven met jezelf, met je werk, met je privéleven en al het andere wat er op je pad komt. Hoe zou dat zijn?

Je weet me te vinden…. 

Hele warme groet,

Arjen Luijendijk
Coach voor burnout-vrij leven